Naprapati är en behandlingsform för att genom behandling av muskler och leder så ska du som patient uppleva en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.

En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast används behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering som är mer ledinriktade, med mjukdelsbehandling, som massage, stretching, triggerpunktsbehandling.

En naprapatbehandling kan innefatta en eller flera olika behandlingsmetoder, och vilka det blir avgör naprapaten inför varje nytt besök. Detta innebär att första besöket kan innebära ren massage, medan andra behandlingstillfällen kan innebära ledjustering eller omvänt. Varje patient är unik, vilket leder till att varje behandlingstillfälle också blir unikt.

Vilka besvär behandlar en naprapat?

Naprapaten undersöker och behandlar de flesta typer av besvär som uppkommer från kroppens muskler och leder.

Exempel på diagnoser som naprapaten behandlar:

Ryggskott

Nackspärr

Spänningshuvudvärk

Musarm

Tennisarmbåge

Löparknä

Hälsporre